Fästning av fitta leksak kärna

- Jul 11, 2019-

Fixeringen av fittaleksakskärnan skiljer sig från fittaleksakformen. Pussy-leksakskärnan i silikonformen tas vanligtvis tillsammans med produktdelarna när delen öppnas. Därför är fixeringen och noggrann positionering av fittaleksakskärnan svårare att hantera än fittaleksakformen, och stålet i den skjutande leksakskärnan har högre krav. I allmänhet är Pussy-leksakskärnorna gjorda tillsammans och alla Pussy-leksakskärnor fixeras på en gång. Eller passera fittaleksakskärnan genom hjälpmedlen så att den snabbt kan placeras. Eftersom det finns mycket tryck i formens klämprocess är det nödvändigt att förhindra att fittaleksakskärnan rör sig.

Pussy-leksakskärnan kan vanligtvis inte röra sig automatiskt, men den kan avlägsnas starkt. Pussy-leksakskärnan används endast för strukturer i liten storlek. Inställningen för den knubbiga leksakskärnan liknar fitta leksakformen, men den tas bort manuellt när formen öppnas. Dessutom måste fittaleksakskärnan uppta ett stort utrymme i formen, vilket inte bara är komplicerat i silikonformens form, utan också har en låg utnyttjandegrad för Pussy-leksaksformutrymmet. Så försök att inte använda fittaleksakskärnan.