Låg ytspänning och låg ytenergi för 1. kiseldocka

- Jun 28, 2019-

Eftersom silikonmolekylen har en spiralstruktur och ett stort fritt utrymme har beläggningsfilmen av kiseldocktyp god gas- och ångpermeabilitet, såsom genomtränglighet för kväve, syre, koldioxid och liknande i luften vid rumstemperatur. Överskridningshastigheten är 30 till 50 gånger högre än för naturgummi och är selektiv.

1. Låg ytspänning och låg ytenergi för 1. kiseldocka

Huvudkedjan för kiseldockan av kisel är mycket kompatibel, och dess intermolekylära kraft är mycket svagare än kolväten. Därför har den lägre viskositet än kolvätet med samma molekylvikt, svag ytspänning, liten ytenergi och stark filmbildningsförmåga. . Denna låga ytspänning och låga ytenergi är de främsta orsakerna till mångfacetterad applicering av kiseldockor av kisel: hydrofob, avskumning, skumstabilisering, antiklister, smörjning, glas och andra utmärkta egenskaper.

2. Elektriska isoleringsegenskaper för kiseldockaprodukter

Kiseldockaprodukter av kisel har goda elektriska isoleringsegenskaper, och deras dielektriska förlust, motståndskraftiga spänningar, bågmotstånd, koronamotstånd, volymresistivitet och ytmotstånd är bland de bästa i isoleringsmaterial och de elektriska egenskaperna hos kiseldockor. Det påverkas i liten grad av temperatur och frekvens.