Silikonsexdocka reaktiv

- Jun 24, 2019-

Silikonsexdocka reaktiverad I kiselsexdockan är metylgruppen bunden till kiselatomen med en bindning, vilket ökar utrymmet för fri rotation, och väteatomerna i den utåt anordnade metylgruppen avvisar varandra med väteatomerna i vattnet , vilket gör vattenmolekylerna svåra och hydrofila. Sexuellt syre är nära, så det har stark vattenavvisande. Silikonsexdockan är reaktiv och starkt orienterad och kan tvärbindas till en hydrofob film av en katalysator vid låg temperatur.

1. Vädermotstånd

Det finns ingen dubbelbindning i huvudkedjan för kiseldocka av kisel, så den sönderdelas inte lätt av ultraviolett ljus och ozon. Långvarig exponering för utomhus- eller höga ozonkoncentrationer orsakar inte sprickor och viskös krypning och det kommer inte att förändras fysiska egenskaper och elektriska egenskaper. Kattdockan av kisel av kisel gulnar inte när den utsätts för starkt ultraviolett ljus, och dess färg kan förbli oförändrad under många år.

2. Andningsförmåga

Eftersom silikonmolekylen har en spiralstruktur och ett stort fritt utrymme har beläggningsfilmen av kiseldocktyp god gas- och ångpermeabilitet, såsom genomtränglighet för kväve, syre, koldioxid och liknande i luften vid rumstemperatur. Överskridningshastigheten är 30 till 50 gånger högre än för naturgummi och är selektiv.