Varför blir den transparenta kiseldockan av kisel gul?

- Jul 03, 2019-

Den transparenta kiseldockan kommer inte att bli gul efter några års normal drift, men ibland i produktion ser några av de nybildade transparenta kiseldockorna av kisel gulaktiga ut och verkar ha ändrat färg. Varför blir den transparenta kiseldockan av kisel gul?

1. Silikon könsdocka vulkaniseringsmedel prestanda är indelad i vanlig typ och anti-gul. Dess tillämpningsområde har följande två aspekter:

2.silikonsexdocka är ett icke-gult vulkaniseringsmedel för vissa icke-exponerade kiseldockor som kan användas i mörkare färger eller mindre krävande färger.

3. Silikon könsdocka anti-gul vulkaniseringsmedel appliceras på produkter som måste exponeras, lättare och mer levande och har högre färgkrav.