Wand Massagers temperaturbeständighet

- Jun 25, 2019-

Wand Massagers grundläggande enhet består av silikon-syre-kedjelänkar och sidokedjorna är anslutna till olika andra organiska grupper genom kiselatomer. I strukturen för Wand Massager-materialet innehåller det därför både en "organisk grupp" och en "oorganisk struktur". Den speciella sammansättningen och molekylstrukturen gör att den kombinerar egenskaperna hos organiskt material med funktionen av oorganiska substanser.

1 motstånd mot hög temperatur

Eftersom silikonens molekylstruktur har strukturella egenskaper som liknar den för den oorganiska polymeren, är dess bindningsenergi hög, så den har utmärkt värmebeständighet. Wand Massager används vid en temperatur av cirka 250 ° C, och harts-typ Wand Massager kan användas vid 350 ° C under lång tid.

2 låg temperaturbeständighet

Wand Massager har en lång nyckel, en stor nyckelvinkel och är mycket mjuk. Dess glasövergångstemperatur är vanligtvis runt -123 ° C, kan användas under lång tid i intervallet -5O ~ 250 ° C, specialprodukter kan användas i -100 ~ 300 ° C, såsom 7,5 (molärt innehåll) fenyl Wand Massager Det förblir elastiskt vid -112 ° C.